MONITORING ALGI İZLEME

“İçerikleri detaylı bir şekilde analiz ediyoruz.”

Monitoring algı izleme hizmeti ile dijital dünyadaki yolculuğunuzu kontrol edebilirsiniz. 7/24 anlık takip yaparak marka algınızı iyileştirebilirsiniz. Hedef kitleniz ile markanız arasındaki güven bağını güçlendirirken, marka sadakatinizi de yükseltebilirsiniz.

Monitoring Algı İzleme ile Kontrol Sizde!

Monitoring algı izleme; online mecralarda marka ve yöneticiler hakkında yazılan her şeyin incelenmesi, analiz edilmesidir. Marka algısı zamanla oluşur ancak birden zedelenebilir. Böyle bir durumla karşı karşıya kalmamak için ise monitoring algı izleme hizmeti alınmalıdır. Bu hizmet artık markalar için bir ihtiyaç haline gelmiştir. Uygulama noktasında ise adım adım ilerlemek çok önemlidir.

Anahtar Kelime Belirleme

Monitoring hizmetlerinin hepsinde anahtar kelimelere ihtiyaç vardır. Markanız ve yöneticileriniz için bazı anahtar kelimeler belirlenir.

Araştırma Yapma

Sosyal medya mecralarından forumlara, bloglardan sözlüklere kadar tüm dijital mecralarda anahtar kelimeler araştırılır.

Ayıklama

Elde edilen verilerin hepsi detaylı bir şekilde tek tek incelenir. Pozitif, nötr ve negatif olmak üzere kategorilere ayrılır.

Raporlama

Markanız ve yöneticileriniz hakkında yazılan her şey raporlanır. Rapor sonucunda ise algı ölçümü yapılarak iyileştirme çalışmalarına başlanır.

Monitoring Algı İzleme ve Raporlama Hizmeti

Monitoring Algı izleme, bireylerin ve markaların kampanyaları, alışkanlıkları, tutumları ve satın alma eğilimleri gibi konular hakkında bilgi toplamak ve analiz etmek için kullanılan bir süreçtir. Bu süreç, demografik ve psikografik bilgileri de içerir. Bir sistem veya süreç üzerindeki faaliyetleri sürekli olarak takip etme, durumu izleme ve detaylı raporlar oluşturma süreçlerini içerisinde barındırır. Monitoring anlık takip ve algı yönetimi çeşitli sektörlerde ve iş alanlarında kullanılmaktadır ve genellikle şunları içerir:
 
 Alışkanlıklar ve Davranışlar: Algı izleme, bireylerin günlük yaşamlarında sergiledikleri alışkanlıkları ve davranışları takip etmeyi içerir. Bu izleme, insanların çevrimiçi davranışlarından ve tüketici ürünlerini nasıl kullandıklarına kadar çeşitli alanlarda gerçekleştirilebilir. Alışkanlık ve davranışların izlenmesi, müşteri deneyiminin geliştirilmesi için önemli veriler sağlar.

Tutumlar ve Görüşler: Bireylerin belirli konulara ve ürünlere karşı tutumlarını ve görüşlerini anlamak için kullanılır. Bu, tüketici memnuniyeti düzeylerini değerlendirmek, reklam kampanyalarının etkinliğini ölçmek ve ürün geliştirme süreçlerine rehberlik etmek için önemlidir.

Satın Alma Eğilimleri: Tüketicilerin hangi ürünleri, hizmetleri veya markaları satın alma eğiliminde olduklarını anlamak, pazarlama stratejilerinin şekillendirilmesinde kritik bir rol oynar. Algı izleme, müşterilerin satın alma süreçlerini, tercihlerini ve satın alma kararlarını etkileyen faktörleri analiz eder.

Demografik Bilgiler: Demografik bilgiler, bireylerin yaş, cinsiyet, gelir düzeyi, eğitim seviyesi gibi nüfus özelliklerini kapsar. Bu veriler, hedef kitleyi daha iyi anlamak ve pazarlama stratejilerini belirlemek için önemlidir. Örneğin, belirli bir ürün veya hizmetin hangi yaş grubundan veya gelir seviyesinden tüketicilere hitap ettiğini belirlemek için demografik bilgilere ihtiyaç vardır.

Psikografik Bilgiler: Bireylerin kişilik, değerler, ilgi alanları, yaşam tarzları gibi içsel özelliklerini ifade eder. Bu tür bilgiler, tüketicilerin ürün veya hizmetlere olan bağlılığını, marka sadakatini ve satın alma motivasyonlarını anlamak için kullanılır.

Algı izleme, çevrimiçi izleme araçları ve sosyal medya takibi gibi çeşitli yöntemlerle gerçekleştirilebilir. Toplanan verilerin analizi, işletmelere müşteri segmentasyonu, hedef kitle belirleme, ürün geliştirme ve pazarlama stratejileri gibi konularda önemli bilgiler sunar.

Monitoring raporlama hizmeti, işletmelerin daha verimli çalışmalarını sağlamak, sorunlarını önceden tespit etmek ve rekabet avantajı elde etmek için önemli bir araçtır. Sürekli olarak toplanan veriler analiz edilir ve raporlar oluşturulur. Böylece yöneticilere ve ilgili paydaşlara bilgi sağlanır. Bu bilgi sayesinde daha bilinçli kararlar alınır ve iş süreçleri optimize edilir.

Monitoring Algı İzleme ve Raporlama Hizmeti Nedir?

Monitoring Algı İzleme ve Raporlama Hizmeti aynı zamanda Algı Yönetimi olarak da adlandırılabilir. Bu hizmet, bir sistemin, sürecin veya belirli bir konunun sürekli olarak takip edilmesini, izlenmesini ve detaylı raporlar oluşturulmasını sağlayan bir hizmet sürecidir.


 Bu hizmet, çeşitli alanlarda kullanılarak farklı amaçlara hizmet edebilir.
 

 

Müşteri Hizmetleri ve Deneyimi: Algı izleme, müşteri etkileşimlerini takip ederek müşteri hizmetleri ve deneyimini değerlendirmek için kullanılabilir. Müşteri geri bildirimleri, sosyal medya etkileşimleri gibi veriler analiz edilerek, müşteri memnuniyeti ve şikayetlerin nedenleri hakkında bilgi sağlanır.

 

Pazarlama ve Reklamcılık: Algı izleme, pazarlama kampanyalarının etkinliğini değerlendirmek için kullanılır. Reklam ve pazarlama stratejilerinin ne kadar etkili olduğu, hedef kitleye nasıl ulaşıldığı ve kampanyaların geri dönüşüm oranları gibi konular izlenir ve raporlanır.

 

Çevrimiçi Varlık ve Marka İmgesi: İnternet üzerindeki varlığın izlenmesi, bir markanın dijital 

imajını ve ününü anlamak için önemlidir. Sosyal medya etkileşimleri, müşteri yorumları ve çevrimiçi haberler gibi faktörler izlenerek, marka itibarı ve algısı analiz edilir.

Monitoring Algı İzleme ve Raporlama Hizmeti Nasıl Yapılır?

Algı izleme ve raporlama hizmeti, çeşitli adımlar ve araçlar kullanılarak gerçekleştirilir.

Hedef Belirleme: İlk adım, izleme ve raporlamanın amacını ve hedeflerini belirlemektir. Hangi alanların izleneceği, hangi verilerin toplanacağı ve hangi sonuçların elde edilmesi gerektiği net bir şekilde ortaya konulmalıdır.

 

Veri Kaynağı Seçimi: İzlenecek konuya bağlı olarak, verileri elde etmek için doğru veri kaynaklarının seçilmesi önemlidir. Bu kaynaklar arasında web analiz araçları, dijital medya platformları ve sosyal medya mecraları kullanılabilir.

 

Veri Toplama ve İzleme: Belirlenen veri kaynaklarından verilerin toplanması ve izlenmesi gerçekleştirilir. Bu süreç otomatik olarak yapılabileceği gibi manuel olarak da yapılabilir. Özellikle dijital mecralar ve sosyal medya verilerinin izlenmesi için çeşitli yazılımlar ve araçlar kullanılır.

 

Veri Analizi: Toplanan veriler analiz edilir ve ilgili bilgiler belirlenir. Bu aşamada, istatistiksel yöntemler, veri görselleştirme teknikleri ve diğer analiz araçları kullanılır. Verilerin anlamlı bir şekilde yorumlanması ve önemli konuların elde edilmesi amaçlanır.

 

Canlı Takip Hizmeti ve Kriz Durumu : Markalar hakkında dijital platformlar ve sosyal medya mecraları 7/24 anlık olarak takip edilmektedir. Kriz oluşturabilecek içerikler için markaya bildirimler gönderilir. Kriz durumunda çıkan içeriklerin erişim hesaplanması yapılıp kontrol altında takibinin devamı sağlanmaktadır.

 

Raporlama ve Sunum: Analiz edilen veriler raporlar halinde düzenlenir ve paydaşlara sunulacak şekilde hazırlanır. Raporlar, görsel grafikler, tablolar ve açıklayıcı metinler içerebilir. Raporlar, belirlenen hedeflere göre düzenli olarak veya ihtiyaç duyuldukça oluşturulabilir.

 

Yorumlama ve İyileştirme: Raporlardaki verilerin yorumlanması, işletmeye veya projeye yönelik önemli bilgileri elde etmek için önemlidir. Elde edilen sonuçlara göre stratejilerde veya iş süreçlerinde gerekli düzenlemeler yapılabilir, bu sayede iyileştirmeler sağlanabilir.

 

Sürekli İzleme ve Güncelleme: Algı izleme süreci tek seferlik bir iş değildir. Sürekli olarak verilerin izlenmesi ve güncellenmesi gerekmektedir. Pazar koşulları, müşteri davranışları ve işletme performansı değişebilir. Bu nedenle izleme süreci sürekli ve anlık olarak devam etmelidir.

Monitoring Algı İzleme ve Raporlama Hizmeti Avantajları Nelerdir?

Veri Tabanlı Kararlar: Algı izleme, işletmelere ve kuruluşlara veri tabanlı kararlar alma imkanı sunar. Analiz edilen veriler sayesinde daha rasyonel stratejiler oluşturulur, bu da şirketlerin başarı şansını artırır.

 

Rekabet Üstünlüğü: Sürekli izleme ve raporlama, işletmelerin piyasadaki rekabetçi konumunu anlamalarına yardımcı olur. Piyasa trendleri, rakip faaliyetleri ve müşteri beklentileri hakkında bilgi sahibi olmak, rakiplere karşı rekabet üstünlüğünü artırır.

 

Hızlı Sorun Çözümü: Algı izleme sayesinde markalar hakkında olumsuz yorumlar, hatalar veya müşteri şikayetleri hızla tespit edilir. Böylece sorunlara hızlı ve etkili çözümler üretilir, müşteri memnuniyeti sağlanır.

 

Müşteri Memnuniyeti ve Sadakati: Müşteri davranışlarının izlenmesi ve anlaşılması, müşteri memnuniyetini artırmak ve müşteri sadakatini güçlendirmek için önemlidir. Bu hizmet ile müşteri ihtiyaçlarına daha iyi cevap verme şansı elde edilir.

 

Etkin Pazarlama Stratejileri: Algı izleme, pazarlama ve reklam stratejilerinin etkinliğini değerlendirmek için kullanılır. Bu sayede reklam bütçeleri daha verimli kullanılır ve pazarlama stratejileri optimize edilir.

 

Hedef Kitleye Ulaşma: İzleme ve analiz sayesinde hedef kitlenin davranışları ve tercihleri daha iyi anlaşılır. Bu da pazarlama stratejisinin hedef kitlenin ilgisini çekmesini ve etkileşimini artırmalarını sağlar.

 

Duyarlılık ve Müşteri Odaklılık: Müşteri geri bildirimlerini hızlı bir şekilde almayı ve değerlendirmeyi sağlar. Böylece müşterilere daha iyi bir deneyim sunulur ve müşteri odaklılık güçlenir.

 

Risklerin Erken Belirlenmesi: İşletmelerin riskleri erken aşamada belirlemesine yardımcı olur. Bu sayede olası sorunlara proaktif yaklaşılarak daha büyük problemlerin önüne geçilir.

 

Süreç Verimliliği ve İyileştirme: İş süreçlerinin izlenmesi, verimliliği artırma ve süreçlerde geliştirmeler yapmaya olanak sağlar. Veri tabanlı iyileştirmelerle maliyetler düşürülür ve işletme performansı artırılır.

 

Ürün Geliştirme: Algı izleme, müşteri ihtiyaçlarını ve taleplerini belirlemede önemli bir rol oynar. Bu da inovasyon ve ürün geliştirme süreçlerinde yol gösterici olur.


Kimler Monitoring Algı İzleme ve Raporlama Hizmeti Almalı?

Kurumlar, Markalar ve Yöneticiler: Algı izleme ve raporlama hizmeti, işletmelerin piyasadaki mevcut durumlarını ve  rekabetçi konumlarını anlamalarına yardımcı olur.  Faaliyet gösterilen hizmetlerdeki trendlerini izleyerek stratejik kararlar almak ve müşteri memnuniyetini artırmak isteyen tüm işletmeler bu hizmeti alabilir. Yöneticiler hakkında sosyal medya ağları ve dijial mecralarda paylaşılan içerikler anlamlandırılarak, online itibar yönetimi çalışmalara katkı sunar.

 

Pazarlama ve Reklamcılık Firmaları: Pazarlama ve reklamcılık ajansları, müşterileri için etkili pazarlama stratejileri oluşturmak ve kampanyaların etkinliğini izlemek amacıyla algı izleme hizmeti alabilir.

 

Çevrimiçi ve Mobil Uygulama Geliştiricileri: Mobil uygulama geliştiricileri, kullanıcı davranışlarını anlamak ve uygulama performansını değerlendirmek için algı izleme hizmetlerine başvurabilir.

 

Halkla İlişkiler ve İmaj Danışmanlık Şirketleri: Algı izleme, bir şirketin veya ünlü kişinin itibarını izlemek ve kriz yönetimini geliştirmek için halkla ilişkiler ve imaj danışmanlık şirketleri tarafından kullanılabilir.

 

Sosyal Medya Yönetimi ve Dijital Pazarlama Şirketleri: Sosyal medya yönetimi ve dijital pazarlama hizmeti sunan şirketler, müşterileri için sosyal medya etkileşimlerini izlemek ve analiz etmek için algı izleme hizmetine başvurabilir.

 

E-ticaret Şirketleri: E-ticaret platformları, müşteri davranışlarını, satın alma eğilimlerini ve web sitesi performansını izlemek için algı izleme hizmetini kullanabilir.

 

Kamu ve Devlet Kurumları: Kamu ve devlet kurumları, vatandaşların görüş ve tutumlarını anlamak, hizmet kalitesini değerlendirmek ve kamuoyu algısını ölçmek için algı izleme hizmetine ihtiyaç duyabilir.

 

Siyasi Partiler ve Kampanya Ekipleri: Siyasi partiler ve kampanya ekipleri, seçmenlerin tutum ve davranışlarını anlamak ve politik stratejileri şekillendirmek için algı izleme ve raporlama hizmetinden faydalanabilir.

Monitoring Algı İzleme ve Raporlama Hizmetinin İçeriği Nedir? Neler Yapıyoruz?

Algı izleme ve raporlama hizmeti sunan şirketimiz, müşterilerin ihtiyaçlarına yönelik kapsamlı bir veri analiz ve takip süreci sunmaktadır.

 

Müşterilerimizin hedeflerini anlamak için iş birliği yaparak, belirlenen alanlarda sürekli olarak izlemeler yapıyor ve veri kaynaklarından önemli bilgileri topluyoruz. Web analiz araçları, sosyal medya platformları ve müşteri geri bildirimleri gibi çeşitli kaynaklardan verileri analiz ederek, müşterilerimizin işletme performansını, müşteri deneyimini ve rekabet durumunu değerlendiriyoruz.


Elde ettiğimiz verileri istatistiksel yöntemlerle analiz ediyor ve görselleştirerek anlaşılır raporlar oluşturuyoruz. Bu raporlar, müşterilerimize iş süreçlerinde iyileştirmeler yapmak ve müşteri memnuniyetini artırmak için rehberlik etmektedir. Sürekli izleme ve raporlama sayesinde müşterilerimizin rekabet avantajı elde etmesine yardımcı oluyor, piyasa trendlerini önceden belirleyerek riskleri en aza indiriyor ve veri tabanlı kararlar almasını sağlıyoruz. 7/24 canlı takip ekibimizle sizlere anlık bildirimler gönderiyoruz. Olası kriz durumları için özel raporlar sunuyoruz. Monitoring sayesinde markanın sosyal medyada müşterilerinin kendileri ile ilgili neler söylediğini en basit bir şekilde yakalamak ve olumlu, olumsuz, nötr olarak üretilen içerikleri sınıflandırıp dağılımlarını günlük / haftalık / aylık olarak raporlanması yapılabilmektedir.

 

Kısaca monitoring, sosyal medya mecralarında, web sitelerinde, sözlüklerde, forumlarda, bloglarda veya kamuya açık herhangi bir dijital platformda, herhangi bir kişinin bizim belirlediğimiz anahtar kelimelerden birini kullanması sonucunda bu içeriğin monitoring sistemince yakalanması ve markaya bir iç görü olarak raporlanmasıdır. Markalar, bu iç görülerden sentiment analizleri yoluyla kendi müşteri yolculukları ya da algı analizlerini yaparken faydalanırlar.

 

Müşterilerimizin memnuniyetini en üst düzeyde tutarak, onların başarılarına katkıda bulunmak en önemli önceliklerimiz arasında yer alıyor.